-
Ahidra 96

I+D


L'activitat del departament d'I+D d'Ahidra es centra en dos principals camps:

1. Millora i innovació dels processos existents
2. Desenvolupament de noves tecnologies en el camp del tractament daigües residuals i en la valorització de residus orgànics


Universitats i centres tecnològics
Les activitats de recerca i desenvolupament es fan en part en col·laboració amb universitats i centres tecnològics de referència a nivell estatal i europeu, mitjançant pilotatges a escala de laboratori.


Pilotatges a escala industrial
En contrast amb l'entorn controlat a escala de laboratori, un estudi a escala pilot replica les complexitats de les operacions d‟una planta comercial, encara que en una escala reduïda i més manejable.


Projecte ManureEcoMine
Ahidra en cooperació amb quatre centres de recerca de referència a nivell europeu i sis empreses nacionals i internacionals, participa en el desenvolupament d'un sistema de tractament de purins per a la recuperació i reutilització dels seus nutrients. La principal novetat d' aquest projecte, es basa en la combinació de noves tecnologies que permetin la separació dels nutrients dels purins per a la seva utilització en fertilitzants naturals
Actualment els fertilitzants majoritàriament utilitzats són sintètics, procedents de combustibles fòssils. L'ús estès d'aquest tipus de fertilitzants ha dut a l'esgotament dels sòls dels camps de cultiu, principalment per l'esgotament de carboni orgànic, i ha reduït la capacitat de retenir els nutrients aportats. Bàsicament els fertilitzants aporten N, K i P, elements que es troben en gran quantitat als purins, que en aquests moments són tractats com un residu a causa de la seva relació directa amb fenòmens d'eutrofització.

Actualment no existeix un procés de tractament de purins capaç de separar els nutrients que contenen. El tractament que reben aquests, per exigències mediambientals, està orientat a l'eliminació de nitrogen, i el més comú és el procés de nitrificació i desnitrificació convencional. Aquest procés presenta costos energètics elevats, impossibilitat de recuperar el nitrogen eliminat de l'aigua i provoca importants emissions de N2O gas que augmenta l'efecte hivernacle. (El N2O té un efecte hivernacle 300 vegades superior al CO2). D'altra banda, no hi ha sistemes de recuperació de nutrients de forma refinada ni tecnologies capaces de recuperar selectivament el fòsfor o potassi del purí.

Els objectius tècnics que planteja doncs el projecte ManureEcoMine se centren en l'estudi, el disseny i el desenvolupament d'un nou sistema de tractament de purins que comprèn:

Eliminació del nitrogen mitjançant la implementació de nitritació parcial/anammox: Diferents estudis científics han reportat la viabilitat de fer servir la nitritació parcial/anammox en el tractament del purí digestat. No obstant, actualment no existeix cap validació o implementació del procés.

Digestió termofílica del purí: es pretén millorar l'estat de l'art associat al procés termofílic mitjançant l'acoblament d'un sistema de stripping al digestor per reduir els nivells d'amoníac.
La sinergia de tots dos processos resultarà en un procés més estable que es traduirà en:
 • Increment en la velocitat de producció de biogàs
 • Alliberament de nutrients
 • Increment de la higienització del digestat obtingut
 • Reducció de volum de digestat
 • Recuperació de nitrogen en forma d'amoni per mitjà de l'stripper
 • Recuperació dels nutrients de forma separada, per la qual cosa pràcticament no hi ha estat de l'art.
 • Recuperació del nitrogen: es pretén combinar l'stripping d'amoni amb el procés de digestió anaeròbia termofílica; com a resultat, es recuperarà el nitrogen en forma de sulfat d'amoni.
 • Recuperació de Fòsfor i Potassi: actualment no existeixen tecnologies capaces de recuperar selectivament aquests elements, per la qual cosa s'estudiarà la recuperació per precipitació d'estruvita.
  • En presència d'amoni es preveu l'obtenció d'estruvita d'amoni, amb un contingut del 13% a P
  • Si l'amoni ha estat prèviament eliminat, es formarà principalment estruvita de potassi, amb un contingut del 12% a K. 

La utilització d'un procés de digestió anaerobi termòfil afavorirà l'alliberament del P present en la fracció particulada del purí en forma de fosfat i per tant se'n possibilita una recuperació més gran.

Partint que els nivells de P alliberats en condicions termofíliques són 2-3 vegades superiors als observats en condicions mesofíliques i havent reportat el potencial del procés de precipitació d'estruvita en diferents estudis pilot, en aquest projecte es tractarà la combinació d'ambdues tecnologies per a la recuperació de P, per la qual cosa no hi ha experiències prèvies.

Finalment, els efluents del procés es poden abocar directament al riu, segons la normativa vigent.

Per a l'execució del projecte s'ha format un equip de treball multidisciplinari entre les diferents empreses del consorci que treballaran conjuntament en les diferents tasques descrites en la memòria del projecte, entre les quals destaquem les següents, en les quals Ahidra actua com a líder:
 • Desenvolupament y posada en marxa de prototips pilot
 • Optimització del procés enfocada a l'estudi de les interaccions entre les diferents etapes.
 • Proves d'operació en condicions estables. Avaluació de l'acompliment, control i establiment de l'esquema òptim de funcionament.
 • Estudi del comportament econòmic i ambiental de les diferents alternatives desenvolupades.

La participació d'Ahidra és essencial ja que aporta la seva experiència en tecnologies avançades en valorització de residus orgànics i tractament d'aigües residuals per al disseny del nou prototip de sistema de tractament, així com la validació del nou procés i l'avaluació del seu acompliment econòmic i ambiental.
 
Contacte

Contacti amb nosaltres per sol·licitar més informació sobre els nostres serveis

938 639 011 icon Telèfon
info@ahidra.com icon E-mail

 He llegit i accepto l'Avís legal i la Política de privacitat d'aquesta web.


Enviar Enviar form
Ahidra

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies