Posada en marxa

Operaris avaluant la posada en marxa de les instal·lacions

La Posada en marxa de la instal · lació la realitza el tècnic de Procés de Ahidra, aigua i energia, SL, que ha executat el disseny i dimensionament d’aquesta. Això ens permet una òptima coordinació i planificació, per a la realització de la posada en marxa complint els terminis d’execució contractats.

Comments are closed.