Biomasa

Biomasa

Valorització energètica de biomasa i/o residus orgànics.

Ahidra, agua y energía, S.L. ., pot dissenyar i subministrar instal•lacions “ claus en ma ” per a la valorització enegètica de residus orgànics ( biomassa ) amb poder calorífic mitjà/alt i amb un alt contingut en materia seca >70,0%, mitjançant un procés de conversió a baixa temperatura, del qual destaquem els principals avantatges:

  • És un procés de descomposició termo-catalític en absencia d’oxígen (No és una incineració!).
  • Pot produir energia de pràcticament tots els residus orgànics, amb poder calorífic mitjà/alt ( Biomasa forestal i agrícola, plàstics, pneumàtics fora d’ús, etc.).
  • El procés descomposa materials i residus orgànics en els seus elements bàsics i els reconverteix en un gas net i amb elevat poder calorífic (Equivalent a gas natural).
  • El producte final que s’obté és gas o electricitat o combustibles.
  • Eficiencia superior al 38 % en producció d’electricitat.
  • Evita la formación de toxines (furans i dioxinas).
  • El fet de treballar a baixes temperaturas, fa que els compostos inorgànics no siguin sobreescalfats i les estructures moleculars no siguin modificades, evitant la generació de contaminants i facilitant el reciclatge.
  • Les emisions de gasos del procés de conversió a baixa temperatura, cumpleixen folgadament amb la normativa més estricta de la UE.

Comments are closed.