Tractament de gasos

Tractament de gasos

Tractaments biològics per al tractament de gasos contaminants i / o olorosos

Tractament d’altes càrregues de sulfur d’hidrogen per a instal.lacions industrials de producció de biogàs.

Ahidra, agua y energía, S.L. ofereix als seus potencials clients una novetat tecnològica provada amb èxit a escala industrial; El procés biològic aerobi per a la dessulfuració de corrents de gasos (Procés BIDOX ® per a la reducció del sulfur d’hidrogen).

Ahidra-tractament-de-Gasse-2

Sistema BIDOX ® per al tractament de 600 Nm3/h de biogàs amb altes càrregues de sulfhídric

Avantatges:

  • Baix cost d´operació, ja que només requereix reactius químics específics.
  • El reactor no genera residus tòxics que requereixin ser gestionats com a residus especials.
  • Reactor compacte i relativament senzill en quant a sistemes de control i monitorització.

Tractament d’altres contaminants:

  • Oxidació biològica aeròbia d’amoniac.
  • Compostos orgànics volàtils (COV s).
  • Mercaptans.
  • Desodorització de gasos olorosos i/o barreges complexes de contaminants. En instal•lacions urbanes o industrials.

La generació de corrents gasoses contenint barreges complexes de gasos és un problema habitual en instal•lacions industrials de tot tipus. Una alternativa vàlida als sistemes habituals de tractament, cars i complexos, és l’ús de biorreactors d’última generació, que presenten uns costos d’inversió i manteniment significativament inferiors als sistemes de tipus físic-químic.

Ahidra, agua y energía, S.L. , pot garantir un alt grau de coneixement del procés, la qual cosa implicarà el disseny de reactors més eficients y econòmics.

Comments are closed.