Fósfor

Fósfor

Efluents amb altes concentracions en fósfor.

Ahidra, agua y energía, S.L. , està capacitada per reduir el contingut de nitrogen i fósfor en aigües residuals urbanes, mitjançant processos biològics fins als límits d’abocament a llera pública.

Tantmateix té desenvolupat un procés per al tractament efluents amb altes concentracions de fósfor: el sistema ANPHOS® .

El procés ANPHOS®. consisteix en una precipitació, en un reactor batch, d’un compost magnesi amoni fosfato (MAP) anomenat estruvita .

Aplicació recent: Recuperació de nitrogen i fósfor de la fracció líquida de la co-digestió anaerobia de residus orgànics.

Comments are closed.