Nitrogen en aigües residuals

Nitrogen

Efluents amb alt contingut en nitrogen.

Apart del procés clàssic, vía nitrats, Ahidra, agua y energía, S.L. disposa de dos procesos innovadors, amb instal•lacions a nivell industrial, per a l’eliminació del nitrògen:

  • Procés MBR-NO2: Tractament biològic aerobi d’eliminació de nitrògen, vía nitrits, amb membranes de UF per a separació de la biomasa. Aquest procés suposa una reducció del 40 % de la matèria orgànica necessària per dur a terme la desnitrificació, un estalvi del 25 % de l’oxígen necessari i una reducció del 30-40 % del volum dels reactors.
  • Procés MBR – NAS®, un tractament biològic aerobi amb membranes de UF, que permet l’eliminació del nitrògen (desnitrificació) sense necessitat de matèria orgànica carbonada. Aquest procés suposa un estalvi del 40% de l’oxígen necessari i una reducción del 30-40% del volum dels reactors.

Ahidra-proceso-de-desnitrificacion-de-aguas-residuales

Ahidra, agua y energía, S.L. està en disposició d’escollir el procés adequat en funció de la relació carboni/nitrògen de l’afluent i dissenyar i construir reactors capaços d’operar amb elevades eficiències a concentracions de nitrògeno amoniacal superiors a 3.000,0 ppm..

Aplicacions d’aquestes tecnologies:

  • Tractament d’aigües residuals (lixiviats) de RSU/RSI.
  • Efluents de plantes de biometanizació de la fracció orgànica de residus urbans.
  • Fracció líquida de la digestió anaeròbia de fangs de depuradora urbana.
  • Fracció líquida de la co-digestió anaeròbia de residus orgànics.
  • Efluents provinents de condensats i purgues de scrubbers de les plantes de secat tèrmic de fangs.

La solució tècnica proposada en les anteriors aplicacions és: Procés biològic aerobi N-DN, tipus MBR, eliminació de sals dissoltes en el permeat de les membranes de UF, mitjançant òsmosi inversa a canal obert i evaporació per termocompresió del retentat de la OI.

Comments are closed.