DQO

DQO

Efluents amb elevada càrrega orgànica.

En depuració i reutilització d’aigües residuals, Ahidra, agua y energía, S.L. . está capacitada per dissenyar i construir qualsevol tipus de procés, ja sigui anaerobi ( UASB ) o aerobi (MBR, SBR, etc.).

L’esquema proposat per l’empresa per al tractament d’efluents amb alta càrrega orgànica, consta d’un procés biològic anaerobi tipus UASB (Up-flow anaerobic sludge blanket) , seguit d’un procés biològic aerobi per reduir el contingut en matèria orgànica fins als límits permesos per al seu abocament.

Comments are closed.