Co-digestió anaeròbia de residus orgànics

Co-digestió anaeròbia de residus orgànics

Els residus son energia i l’energia és diner!

La digestió anaeròbia de residus orgànics te els següents objectius:

  • Solucionar el problema ambiental de la biomasa residual.
  • Valoritzar residus ( biomasa primaria).
  • Optimitzar ingresos per inclusió de una altra biomasa residual a les dejeccions ramaderes( fems ,…).
  • Reutilització de la fracció líquida del digestat ( purins ) directament per irrigació o bé reducció del contingut de nutrients de la mateixa per adaptar-la a les necessitats fertilitzants del terreny disponible .
  • Recuperació de nutrients (N i P) per, conjuntament amb la fracción sòlida del digestat, produïr un fertilitzant orgànic mineral (FOM).

Ahidra produccion de biogas

Avantatges del procés:

Rang de treball:
TERMOFÍLIC (55,0 º C). Digestors de la meitat de volum que en el rang mesofílic.

Ahidra-biogas-plantas

Solució global:
Co-digestió anaeròbia , separació sólid-líquid del digestat, desulfurització del biogàs (Sistema Bidox ® ), i diferents tecnologies d’eliminació (Procés MBR-NAS ® ) / recuperació del nitrògen en la fracció líquida del digestat.

Aplicació recent:
Digestió anaeròbia termofílica de fangs deshidratats de depuradora urbana. Major producció de biogàs i menor cost de gestió del fang digerit (Menor quantitat), davant un mesofílic.
Ahidra-biogas

Comments are closed.